Plan dnia

Plan dnia

 » Plan dnia
do 8:30
Schodzenie się dzieci. Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową.
8:30 - 9:00
Czynności porządkowe i higieniczne. Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe.
9:00 - 9:30
ŚNIADANIE
9:30 - 9:45
Czynności samoobsługowe (nauka mycia ząbków, prawidłowego trzymanie szczoteczki do zębów oraz wyrabiania w dzieciach nawyków higienicznych).
9:45 - 10:15
Zajęcia edukacyjno – wychowawcze. Rozwijanie zdolności manualnych, motorycznych, wprowadzanie w świat wartości. Wyrabianie wrażliwości na sztukę i muzykę. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne i dydaktyczne.
10:15 - 11:00
Zajęcia na świeżym powietrzu – w ogrodzie klubu gdzie organizowane są zajęcia sportowe, zabawy i gry ruchowe, prace gospodarcze oraz ogrodnicze itd. Spacery i wycieczki. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie). W przypadku braku pogody zajęcia i zabawy w sali.
10:45 - 11:00
Czynności porządkowe i higieniczne.
11:00 - 11:30
ZUPA
11:30 - 13:30
Leżakownie – słuchanie bajek i muzyki relaksującej.
13:30 - 14:00
OBIAD
od 14:00
Zajęcia wspomagające rozwój dziecka. Zabawy integracyjne, ruchowe, dydaktyczne. Swobodne zabawy dzieci przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci do domu.