Dofinansowanie

Dofinansowanie

SERDUSZKOLANDIA Złobek - Dofinansowanie Lubin

Dofinansowanie LUBIN

W roku 2020 w okresie od stycznia do grudnia Gmina Miejska Lubin udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Kwota dotacji (dofinansowania) udzielana przez Gminę Miejską Lubin wynosi 650.00 PLN na dziecko w żłobku i 550.00 PLN na dziecko w klubie dziecięcym.


Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Lubina, którego obydwoje rodziców (w tym rodzic samotnie wychowujący) lub opiekunowie prawni pracują i wskazali Gminę Miejską Lubin jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym.

SERDUSZKOLANDIA Złobek - Dofinansowanie Chocianów

Dofinansowanie CHOCIANÓW

W roku 2020 w okresie od stycznia do grudnia Gmina Chocianów udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Kwota dotacji (dofinansowania) udzielana przez Gminę Chocianów wynosi 550.00 PLN na dziecko w żłobku.


Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Chocianów, którego obydwoje rodziców (w tym rodzic samotnie wychowujący) lub opiekunowie prawni pracują i wskazali Gminę Chocianów jako miejsce zamieszkania w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym.